Mode:  
 
You are here: จังหวัดศรีสะเกษ Thai English
  

 
  

 
  

 

  ประชาสัมพันธ์โครงการ  

 

        ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "SMEs Roadmap :  เปิดแนวรุกบุก AEC" เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของท่าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC

ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรับและเชิงรุก เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพธุรกิจของท่านโดยจัดทำแผนการเตรียมความพร้อม SMEs Roadmap โดยทีมวิทยากรที่มีศักยภาพ ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมลายทอง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ด่วน!! รับจำนวนจำกัด  สนใจสมัครได้ที่ ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เลขที่ 222 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ /แฟกซ์  045-312493 ต่อ 113 

 

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่  http://ipc7.dip.go.th  ส่งมาที่ Email: tchutigada@dip.go.th , wanessathai@hotmail.com

 

 
 รวมลิงค์เครือข่าย
 
 บุคลากร
 
 แนะนำ ศภ7.กสอ.
 
 แนะนำศภ.7.กสอ.
 
 Text/HTML

 

จังหวัดศรีสะเกษ

 

เชิญเยี่ยมชมได้

 
  

 
 จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ

 

                         ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม       หอมกระเทียมดี 

                         มีสวนสมเด็จ           เขตดงลำดวน 

                         หลากล้วนวัฒนธรรม      เลิศล้ำสามัคคี

 
 กิจกรรม ส่วน/ฝ่าย
 
 ผอ.ศภ7.กสอ.

 

 
 UsersOnline
Membership Membership:
Latest New User Latest: chutigada
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
User Count Overall: 11

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now: