งานบริการ / โครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

วันที่เผยแพร่ : 21/10/2018 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

แนะนำตัวอย่างงานบริการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อย ผู้ผลิตอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SME SMCE นักวินิจฉัยสถานประกอบการ หน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งยังมีพื้นที่ Co-Working Space

 

Cousulting : บริการให้คำปรึกษาแนะนำ แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญ เช่น

 • ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การลดต้นทุนการผลิต
 • ด้านบัญชี/การเงิน สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ
 • ด้านการตลาด
 • ด้านมาตรฐานสินค้า
 • รวมทั้งยังมีบริการส่งต่อให้กับหน่วยงานภายในเครือข่าย

 

 Design : บริการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า โดยนักออกแบบ 

 • ออกแบบพัฒนาตราสินค้า (Logo)
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 • ถ่ายภาพบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

 

 Machine : บริการเครื่องมือ สำหรับทดลองใช้ในการบริการผลิต การบรรจุ เพื่อเป็นต้นแบบหรือทดลองตลาด อาทิ

 • เครื่องพิมพ์ฉลาก/บาร์โค้ด
 • เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
 • เครื่องซีลสูญญากาศ
 • เครื่องปิดฝากระป่อง อัตโนมัติ
 • เครื่องบรรจุของเหลว
 • เครื่องติดฉลาก
 • เครื่องผิดฝาขวด/ฝาฟอยล์
 • เครื่องตัดอเนกประสงค์ (Flated Cutter)

 

บริการ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ