ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 กิจกรรม โครงการ อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ เงินทุนหมุนเวียน กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากสินค้า ให้คำปรีกษาแนะนำ เริ่มต้นทำธุรกิจ

โทร045314217 , 045314217
โทรสารซ่อม
อีเมล์ipc7@dip.go.th
ติดต่อ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ