รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ งานสนับสนุนงานบริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ : 08/12/2020 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ งานสนับสนุนงานบริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 

 1. นางสาวนารี  เชื่องดี
 2. นางสาวพรรณิภา  ตันตารัตน์
 3. นางสาวอภิญญา  มูลสุวรรณ
 4. นางสาวเกษรินทร์  ศรีคำ
 5. นางสาวพุธิตา  สิงห์ทอง
 6. นางสาวรัตนกาญจน์  แพทย์เจริญ     

  กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 ธันวาคม  2563 
  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
  รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
  ประกาศเมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2563

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ