ดีพร้อมเซนเตอร์ 7 ทำความดีด้วยหัวใจ สร้างกุศล ร่มศรัทธา พัฒนาวัดหนองปลาปาก

วันที่เผยแพร่ : 18/04/2022 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c
  • c
  • c
 
อุบลราชธานี 18 เมษายน 2565 – ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อมเซนเตอร์ 7 นำคณะผู้บริหาร นายฉาย ทองละมุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค, นายกฤษณะ นอขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม, นายพัฒนพงษ์ กลิ่นลั่นทม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ สร้างกุศล ร่มศรัทธา พัฒนาวัดหนองปลาปาก" ทำความสะอาดบริเวณวัด ห้องน้ำ ปรับปรุงป้าย โดยมี นายอดุลย์ นิลเปรม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และคณะฯ ร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ วัดหนองปลาปาก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การดำเนินกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ผ่านการคัดกรอง ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
.

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ