ดีพร้อมเซนเตอร์ 7 ร่วมสักการะพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมมงคลชีวิตรับสงกรานต์ 2565

วันที่เผยแพร่ : 12/04/2022 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c
  • c
อุบลราชธานี 12 เมษายน 2565 – ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อมเซนเตอร์ 7 นำคณะผู้บริหาร นายฉาย ทองละมุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค, นายสุเทพ ทุตา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน, นายพัฒนพงษ์ กลิ่นลั่นทม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เสริมมงคลชีวิตเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ปี 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 และร่วมทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารสำนักงาน
 
ในโอกาสนี้ ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อมเซนเตอร์ 7 ได้มอบโอวาทและอวยพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ดีพร้อมเซนเตอร์ 7 ในการปฏิบัติราชการต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการในพื้นที่
 

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ