ดีพร้อมเซนเตอร์ 7 เสริมแกร่ง คพอ.387 อุบลราชธานี เพิ่มมูลค่าสินค้าพร้อมการจัดการเชิงกลยุทธ์

วันที่เผยแพร่ : 25/04/2022 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

อุบลราชธานี 25 เมษายน 2565 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อมเซนเตอร์ 7 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)" รุ่นที่ 387 DIPROM for New Normal 2022 Ubon Ratchathani ภายใต้โครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นอัจฉริยะ (ช่วงที่ 2) ในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าสินค้าและการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิทยากรโดย อาจารย์ไพรสารต์ โสภาจิตต์วัฒนะ ณ ห้องอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อุบลราชธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom application)

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ