ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เปิดโครงการ คพอ.374 ยโสธร เสริมสร้างแรงจูงใจ ต่อยอดการดำเนินธุรกิจ ยุค New Normal

วันที่เผยแพร่ : 10/04/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c
  • c
  • c
  • c
 
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ.2564 นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)" รุ่นที่ 374 DIPROM for New Normal 2021 Yasothon ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
.
นายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 21 รุ่น คือ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 9 รุ่น , จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 รุ่น, จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 4 รุ่น และจังหวัดยโสธร จำนวน 3 รุ่น ซึ่งสำหรับในครั้งนี้ คพอ. 374 เป็นรุ่นที่ 4 ของจังหวัดยโสธร อีกทั้งต้องขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดยโสธร รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจ จากผู้ประกอบการ ซึ่งหลังจากการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ต่อไปจะเป็นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยประสบการณ์ จะมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เข้าใจ เรียนรู้ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ การลงทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในอนาคต หรือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่างได้ด้วยตนเองดียิ่งขึ้นต่อไป

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ