รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ งานสนับสนุนงานบริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ : 09/12/2020 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน การปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 ราย

ลำดับที่ 1.  เลขประจำตัวสอบ  4  นางสาวเกษรินทร์  ศรีคำ

ลำกับที่ 2  เลขประจำตัวสอบ  6  นางสาวรัตนกาญจน์  แพทย์เจริญ

ลำดับที่ 3  เลขประจำตัวสอบ  5  นางสาวพุธิตา  สิงห์ทอง

ลำดับที่ 4  เลขประจำตัวสอบ  3  นางสาวอภิญญา  มูลสุวรรณ

ลำดับที่ 5  เลขประจำตัวสอบ  2  นางสาวพรรณิภา  ตันตารัตน์

ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ และเริ่มปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30 น. รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

 

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ