ศภ.7 กสอ. ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายสร้างสุข SMEs เสริมสร้างองค์กรสุขภาพ

วันที่เผยแพร่ : 20/10/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

ศรีสะเกษ 20 ตุลาคม 2564 ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ" ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ในหัวข้อ หุ่นดีสุขภาพดี เลิกบุหรี่ชีวีมีสุข และการดูแลป้องกันโรคโควิด ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง การดำเนินการจัดกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
.
เจ้าหน้าที่ร่วม
นายพัฒนพงษ์ กลิ่นลั่นทม, นางแพงศรี พงษ์เกษม, นายอัครภณ จำปารัตน์,และ นายมิตร แสงกล้า

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ