ศภ.7 กสอ. ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายสนับสนุนสร้างสุข SMEs สู่องค์กรสุขภาวะ

วันที่เผยแพร่ : 19/10/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

ศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2564 ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมสมาชิกเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุข ครั้งที่ 2/2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP) ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในองค์กร ด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) อันนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพองค์กรในอนาคต การดำเนินการจัดกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
.
เจ้าหน้าที่ร่วม นายพัฒนพงษ์ กลิ่นลั่นทม, นางแพงศรี พงษ์เกษม, นายอัครภณ จำปารัตน์,และ นายจิตติ โสบุญ

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ