ศภ.7 กสอ. ร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2 ผลักดันผู้ประกอบการสู่นักธุรกิจเกษตร

วันที่เผยแพร่ : 19/02/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c
  • c
  • c
  • c

อุบลราชธานี 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นายฉาย ทองละมุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ