"องค์กรคุณธรรม จริยธรรม" DIPROM CENTER 7

วันที่เผยแพร่ : 26/04/2022 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

 

การขับเคลื่อนหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ