ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

วันที่เผยแพร่ : 07/06/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c
  • c
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
.
ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
.
ภายใต้ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร
งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ