ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการตลาดด้วยระบบดิจิทัล

วันที่เผยแพร่ : 07/06/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c
  • c
  • c
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการตลาดด้วยระบบดิจิทัล
.
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร
ภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
.

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ