แตกต่างอย่างสร้างสรรค์...เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู้ Covid-19

วันที่เผยแพร่ : 25/02/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

แตกต่างอย่างสร้างสรรค์...เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู้ Covid-19
.
1-3 มีนาคม 2564
ณ ห้องประทุมมาศ โรงแรมสุนีย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
.
โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด : APP ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร (Agro-Processing Industry Esan Lower 2)
.
ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรแปรรูป (จากสถาบันอาหาร)
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาแบรนด์
.
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนเข้าสู่การให้คำแนะนำเชิงลึกต่อไป
ลงทะเบียนเลย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOuIJi5oEVhz7a-Unhncm2dSR5drWnMfZ1E6-EeWJQGAHNUg/viewform

*ในข้อ 8 เลือกกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
08-77858217 (คุณฝ้าย), 09-02426265 (คุณติ้ม)

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ