กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Thai – idc)

วันที่เผยแพร่ : 19/01/2021 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

ทุกวันนี้โลกเราหมุนเวียนไปเร็วมาก ผลิตภัณฑ์ของเราจะตามเค้าให้ทันได้อย่างไร ?
.
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ขอแนะนำกิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (Thai – idc)
...พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ Product Design...
ภายใต้โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------------------------
พิเศษสุดๆ!! สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, ยโสธร! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร! ????
คุณจะได้ร่วม :
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จนกระทั่งได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ (คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ท่าน จากกิจกรรมที่ 1เข้าสู่กิจกรรมที่ 2 โดยคณะกรรมการฯ )
.
#อย่าลืมรีบสมัครกันมานะครับ ????
.
https://forms.gle/NcfMwWFViJVr7hUn8
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. คุณม๊าเหมี่ยว 08 2151 9973
2. คุณหนึ่ง 08 5495 3432
3. คุณเก่ง 08 6246 1388
______
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ