ดีพร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม

วันที่เผยแพร่ : 13/04/2022 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

???? สุขสันต์วันสงกรานต์
สวัสดีปีไหม่ไทย 2565 ????

“ ดีพร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม ”

ดร.ณัฐพล รังสิตพล
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #DIPROM

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ