ขอเชิญ SMEs / OTOP สมัครเข้าร่วมกิจกรรม . การพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย (เกษตรอินทรีย์)

วันที่เผยแพร่ : 25/04/2022 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ขอเชิญ SMEs / OTOP สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

การพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย (เกษตรอินทรีย์) 

กิจกรรมประกอบด้วย

???? วินิจฉัยเบื้องต้น สำรวจ และวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของกิจการ

???? ออกแบบวางแผน กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภาพเหมาะสมให้กับกิจการ

???? ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาผลิตภาพ ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการเกษตรอุตสาหกรรม

???? ให้คำแนะนำและพัฒนาปรับปรุงการพัฒนา ผลิตภาพที่ได้ออกแบบไว้ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อกิจการ .

 

สมัครเลย

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeehvSh85liEBDh7PxR4oMSM0FzQ5Hy9gG2BMRh7GIxkIuqbw/viewform .

 

???? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม???? 090 995 9932 (คุณนราวดี จันทร์จำปา) รีบๆ กันหน่อยนะค่ะ

 

#DIPROM #ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ