เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index : ILPI)

วันที่เผยแพร่ : 24/11/2020 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c

 ลดต้นทุน Logistics ธุรกิจแข่งขันได้ กำไรเพิ่ม 

 

 การพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนด้วยหลักบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผ่านการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

 

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม

(Industrial Logistics Performance Index : ILPI)

 

 ณ ห้อง Business Center ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 (เวลา 09.00-16.30 น.) เริ่มลงทะเบียน 08.30 เป็นต้นไป

 

 หัวข้อฝึกอบรมที่น่าสนใจ

Smart Logistics Performance Assessment

 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานคืออะไร

 หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนต้นทุนโลจิสติกส์ให้เป็นกำไร

 การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพโลจิสติกส์รายกิจการ

 

 

 หรือท่านสามารถลงทะเบียนเตรียมพร้อมร่วมกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารได้ที่

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 คุณเอ๋  08 6465 0162 

 คุณกุ้ง  09 0295 2769

 

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ