รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

วันที่เผยแพร่ : 27/11/2020 | เผยแพร่โดย : Trakun.Onrat

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
.
รับสมัครบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ
ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
.
เงินเดือน 15,000.- บาท
.
สมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2563 (วัน-เวลาราชการ)
.
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 045 314216
.
รายละเอียดประกาศ
https://ipc7.dip.go.th/th/news/procurement?idp=15204

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 

 

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ