ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนสำหรับ ผอ.ศภ.7 กสอ. และ ผอ.กลุ่ม ศภ.7 กสอ. จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 72,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือนสำหรับ ผอ.ศภ.7 กสอ. และ ผอ.กลุ่ม ศภ.7 กสอ. จำนวน 1 งาน 

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

 

ลงเมื่อวันที่ 01/10/2021

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7