ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 387 จำนวน 4,160 แผ่น วงเงินงบประมาณ 2,080.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 387  DIPROM for New Normal 2022 Ubon Ratchathani  ภายใต้โครงการ การพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นอัจฉริยะ ระหว่าง วันที่ 25-30 เมษายน 2565 จำนวน 4,160 แผ่น 

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  ร้าน ส.ก๊อปปี้

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,080 บาท

ลงเมื่อวันที่ 22/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7