ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการดำเนินงานจัดทำผลความสำเร็จในลักษณะ Success Case และจัดทำคลิปวีดีโอกิจกรรมการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 10,000.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการดำเนินงานจัดทำผลความสำเร็จในลักษณะ Success Case และจัดทำคลิปวีดีโอกิจกรรมการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง  จำนวน 1 งาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  ร้าน เคบีเอล สตูดิโอ โดยนายวุฒิชัย  บัวงาม

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 26/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7