ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เคสกันกระแทกสำหรับ Ipat Gen9 มีช่องใส่ปากกา จำนวน 1 ชิ้น วงเงินงบประมาณ 790.00 บาท

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เคสกันกระแทกสำหรับ Ipat Gen9  มีช่องใส่ปากกา จำนวน 1 ชิ้น

ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 790 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

 

ลงเมื่อวันที่ 06/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7